Ayaw kabalaka

Feb. 26, 2017, 8th Sunday in Ordinary Time
Is. 49:14-15/ 1 Cor 4:1-5/ Mt 6:24-34

Usahay sa kinabuhi sa tawo, mapuno kita’g mga kahadlok ug kabalaka. Unsa kahay sunod nga mahitabo? Unsaon nalang kung ingun niini o ingun niana? Mag unsa nalang ko kung ingun niini o ingun niana?

Sa atong Ebanghelyo karong Dominggoha, gipasaligan kita ni Hesus nga dili kita angay nga mabalaka o mahingawa sa daghang mga butang nga nakahasol kanato. Matud sa atong Ebanghelyo, ayaw kabalaka kung unsa ang imong kaunon ni imong souton. Tan-awa ang mga kalangaman ug katanuman, wala gani sila gipasagdan sa Diyos, unsa pa kaha kita nga iyang katawhan. Tingali maka ingun kita nga murag dili man praktikal kining maong tambag ni Hesus, ilabina kung ikaw anaa sa larangan sa pagnegosyo o kaha sa corporate world, o kaha naglihok ka diha sa gobyerno, o di ba kaha diha sa “propisyon” nimo sa kinabubi isip engineer o magtutudlo ug uban pa.

Sigurado gayud nga sa maong matang sa kinabuhi importante gayud kaayo ang pagplano daan, ug paglantaw sa mga posibleng mahitabo sa unahan. Dili tukma ang batasan nga moingun lamang ug “come what may” o bahala na!

Gikinahanglan gayud ang ginatawag sa Ingles nga “foresight!” Apan mga igsoon ang punto mao nga oo, gikinahanglan gayud sa tawo ang pagpaningkamot. Kinahanglan niya nga moplanu, kinahanglan niya nga molihok. Kinahanglan niyang lantawun ug pangandaman ang umaabot. Apan luyo niining tawhanon natong pagpaningkamot, kinahanglan anaa gayud ang pagtoo ug pagsalig sa Diyos. Sayud gayud kita nga walay mahimo ang tawo kung wala ang Diyos, kay ang tanan natong kahago ug pagpaningkamot, kawang lamang gihapon kung kini dili panalanginan sa Diyos. Normal lamang kanato nga usahay bation gayud kita’g mga kahadlok, mga pagduha-duha ug mga kabalaka, apan dili nato kalimtan nga adunay kanunay nga naglantaw kanato ug kanunay andam pagsalo ug pagpabarug kanato sa higayon nga kita mapukan.

Sama sa usa ka inahan nga dili gayud mahikalimot sa iyang anak, ang Diyos usab dili mobiya kanato, bisan pa’g ang kalibutan motalikod ug mobiya kanato. Gihigugma kita sa Diyos! Saligi ug laumi ang maong gugma, ug wala na ikaw’y angay ikabalaka pa!

Post Your Thoughts