‘Blessed are they who follow the way of the Lord’

Excerpts from the homily
February 15, 2017

Bagohay lang niabot si Yanong Muloy gikan sa Roma, apan gipaningkamutan gayud niya nga makaabot sa Our Lady of Lourdes Parish, sa Bangkal niadtong Pebrero 11, 2017.

“Pueblo amante de Maria” (People in love with Mary).” Mao kini ang pambungad nga mensahe niya sa misa atol sa ika-14 ka kapistahan sa Parokya.

“Today among the many, we see our Mother. We have the Our Lady of Lourdes where our Lady appeared to Bernadette Soubirous in the rock at Massabielle in Lourdes on February 11, 1858.”

“No doubt, until today,” matud pa niya, “when you go to Lourdes, our devotion to the Blessed Mother make us more confident to place our hands to the Lord.” Gidawat sa batan-ong si St. Bernadette ang mensahe. Nakig istorya kuno daw niya ang Mahal nga Inahan tungod kay abli siya sa mensahe sa Diyos. “When we are not open, or are predisposed, we are not ready to receive the message.”

Sama sa nasinati ni Maria kadtong nagpakita kaniya ang Angel Gabriel, nakahatag siya ug tama nga reaksyon.

Gipahinumdum ni Yanong Muloy sa parokyano nga mamahimong sensitibo sa pagbati sa uban. “To be sensitive to the needs of others, to their predicament, needs like God. Normally, we are not like God. Maybe we are not sensitive and kind to others.”

Sa kasal sa Cana, confident si Maria nga magmilagro si Hesus. Kini tungod kay nahibawo siya sa malumong kasingkasing sa iyang pinalanggang Anak. Matud pa ni Maria: “Do whatever he tells you.”

Gihagit niya ang tanan nga barugan ang pagtoo. “To stand in our faith even if others are not there.” Mamahimo unta nga ang tanan maging abli sa tawag sa Ginoo ug nga sama niya, nahimong maayong piniyalan sa katawhan ug Simbahan.

Post Your Thoughts