10th Lectors, Commentators, Cantors, and Psalmist (LCCP) Convention

Kining mga batan-on pipila lamang sa 2 ka libo nga miyembro sa Lectors, Commentators, Cantors, ug Psalmists nga gikan sa 39 ka parokya sa Arkidayosis sa Davao ang LCCP Convention. Ang gipahigayon nga kasaulogan sa REMASE niadtong Marso 4 giniyahan sa tema: “Ang Magsasangyaw Diha sa Liturhiya, Bililhong Gasa sa Parokya.” Ang maong panagtapok ginahimo matag unang sabado sa Marso kada tuig nga nagsugod niadtong tuig 2008. (Jairus Viola, SJP SoCCom)

Post Your Thoughts