Kauban nga nagapanaw

Gisugdan sa usa ka recollection ang tigum sa DaDiTaMa (lokal nga Simbahan sa Davao, Digos, Tagum ug Mati), kaupat sa usa ka tuig, nga gihimo didto sa Charles Borromeo Retreat House niadtong Marso 7-8. Si Yanong Muloy, Arsobispo sa Davao mao ang mamumulong.

Human sa pagpasabot niya sa kahulugan niadtong Miyerkules sa Badlis, gihatagan ni Yanong Muloy ug gibug-aton ang tema niining tuig sa Parokya isip kahiusahan sa mga katilingban. Gamit ang mga dokumento nga naghupot sa gitudlo sa Simbahan, gisaysay niya nga ang Simbahan kauban nga nagapanaw – layko, mga pari ug mga Obispo nga pinanguluhan sa Santo Papa didto sa Roma.

Kining katilingban sa mga nagtoo ni Kristo nagpanaw nga nagapaminaw sa usa’g usaa. “A synodal Church is a Church which listens, which realizes that listening ‘more than simply hearing’. It is a mutual listening in which everyone has something to learn.” Mao kini ang mga pulong ni Santo Papa Francis atol sa paghandum ika-50 katuig nga pagsugod sa Synod of Bishops niadtong Oktubre 17, 2015.

Kauban sa pagpanaw sa Simbahan dili lang ang mga Obispo ug mga pari kondili usab ang mga layko nga nakiglambigit sa kinabuhi sa Simbahan diha sa pagtudlo, pagsaksi ug pag-ampo. Gikan sa Sacrosanctum Concilium numero 35, usa sa mga dokumento sa Vaticano II mahitungod sa kinabuhi sa pag-ampo, giklaro ni Yanong Muloy nga ang mga layko na maoy nangulo sa pagsaulog sa pulong sa mga pista o Domingo sa mga lugar nga walay pari. Tataw kini kaayo diha sa kinabuhi sa Simbahan ilabi na sa rehiyon sa Davao diha sa atong mga Gagmay’ng Kristohanong Katilingban.

Ang kahiusahan sa mga layko, relihiyoso, pari ug mga Obispo nindot nga pagsaksi sa kahiusahan sa tulo ka persona diha sa usa ka Dios.

Post Your Thoughts