“Jesus, nagasalig ako kanimo”

Karong dominggoha, ang tibuok Simbahan nagasaulog sa Dominggo sa Diosnong Kalooy. Hinaot unta, ang maong kasaulogan moabot hangtod sa matag banay nga nanginahanglan og kahupayan ug paglaum, sa kalingkawasan gikan sa mga kabug-at ug kasakit nga ilang giaguman, tungod sa lainlain nga hinungdan. Makaplagan unta nila ang maong kahupayan diha sa Ginoong Hesus, kinsa nabanhaw na gikan sa kamatayon. Iya nang gibuntog ang kangitngit sa kamatayon. “Kon mamatay kita uban Kaniya mabanhaw usab kita. Kay kita usa ra, sa gugma ni Kristo.”

Atong itugyan sa kalawran sa Diosnong Kalooy ang tanang gisakit ug gibug-atan sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. Lakip na usab ang tanang nagapos sa kaulipnan sa tanang matang sa sala ug kadautan.

Ang debosyon sa Diosnong Kalooy nga gipakaylap sa Ginoo sa tibuok kalibutan nagikan pinaagi sa pagpahayag Niya ngadto kang St. Sr. Faustina. Gipahayag niya pinaagi sa maong madre ang iyang pagbuot nga molaganap ang maong mensahe ug misyon sa Diosnong Kalooy alang sa tanan. Si Papa San Juan Pablo II niadtong 2000 naghukom nga dawaton ug angkonon sa tanang bahin sa Simbahan ang maong debosyon ug misyon.

Niadtong Kura paroko pa ako sa San Pablo Parish sa Davao (1985-1991), ang among Youth ministry adunay formation program nga gitawag nila nga Sa Ako Lord Ikaw Gayud (SALIG). Ang ilang theme song mao “Si Kristo ang Sandigan.” Haom gayud kaayo kadto sa gipahayag sa Diosnong Kalooy.

Busa, sugdan na natong tanan ang pagtuman sa gipangayo ni JesuKristo nga debosyon ug misyon sa Diosnong Kalooy. Ipahayag ug ipakaylapp kini sa atong mga kabatan-onan ug kabataan kinsa hilabihan na kaayong nabuhong sa mga modernong kalingawan ug kahilayan ginamit ang mga hi-tech nga mga kahimanan ug dulaan.

Ang atong Inahan sa langit usab, pinaagi sa pagpakita sa mga bata sa Fatima, mihangyo nga mag rosaryo kita matag-adlaw ug ipakaylap ang debosyon sa Putling Kasingkasing ni Maria. Niining sentenaryo sa Fatima, kini usab ang atong gipaningkamutan nga mahibalik sa ordinaryong pamuyo sa matag Katolikong banay. Ang resulta niini mao “Ad Jesum per Mariam” sa ato pa, ngadto kang Jesus pinaagi kang Maria.

Viva Maria! Viva Jesus, nagasalig ako Kanimo.

Post Your Thoughts