Kamatuoran ug Kagawasan

Excerpts from the homily
88th GKK San Vicente Ferrer Fiesta, Mulig, Toril
Virgen Delos Remedios, April 5, 2017

Ang Ebanghelyo gikan ni San Juan nagsaysay sa pakig-istorya ni Jesus sa iyang mga tinun-an kabahin sa kaluwasan nga mabatunan sa kamatuoran. Matud pa, ulipon sa sala ang tanang mga makasasala apan ang anak kanunay nga sakop sa balay. Didto, gipahibalo nang daan sa Ginoo ang iyang hinanaling kamatayon.

Sa wali, gitimbaya ni Yanong Muloy ang mga mitambong ug gipasalamatan niya si Fr. Johnny Autida, ang kura paroko sa Virgen Delos Remedios. “Lisud ang pagsulod dinhi pero mura ug daku kaayo nga parokya. Lisud ang pagpark sa gawas…makatandog sa among kalag ug kasingkasing ang inyong gipakita nga faith and devotion,” matud pa niya.

Nagpahibalo siya nga siya pud deboto ni San Vicente. “Sa dihang nahugmok ang Diocesan Shrine sa Tagbilaran in honor of St. Vincent Ferrer sa Maribojoc, Bohol, gipanguha sa mga tawo, ang wooden, old statue ni San Vicente Ferrer nga wa g’yuy tatsa. Gibatbat nako ni kay giila g’yud sa tibuok kalibutan ang iyang special aura, special nga dating sa iyang pagka santos.”

Nanghinaut siya nga tungod sa mga katingalahang hitabo sa kinabuhi, magpakita unta sa matag deboto sa iyang daku, lalom ug kinasingkasing nga debosyon kaniya ngadto sa makagagahum nga Diyos.

Gianunsiyo pud niya nga ang GKK mamahimo nang usa ka shrine. “Opisyal nakong ipahibalo nga karong adlawa magsugod na ang opisyal nga pagprepara niining lugara aron mamahimong shrine. Dunay lihokon, dunay himuon nga documentation bahin sa kinabuhi, debosyon niining lugar. Basi sunod fiesta mao ang formal declaration nga shrine dinhi sa simbahan sa Dabaw.

Sa pagpadayon, gipangutana ni Yanong Muloy ang katawhan: “Ania kita tungod sa atong pagtoo. Nga diay ang gahum ug grasya sa Diyos, epektibo gyud. Kun if we will allow such grace, makatandog sa atong kinabuhi, sama sa iyang pagtandog kang Sr. San Vicente, usa ka pari, matinud-anon sa iyang pagpahibalo sa katawhan, talagsaon. Pero siya ‘to. Kita ba?

“Muanhi kita aron kita mabalaan, ug dili lang kay sa atong sakit.” Kinahanglan kuno ang “minimun nga kahinlo sa kinabuhi aron masantos ta ug d’yutay…hinaut unta ang atong pagtoo dinhi magpahiduol kita sa Diyos. Salamat sa inspirasyon ni San Vicente nga kita makaingon, ‘uy anak man diay ko sa Diyos.’

Sa katapusan, nagpahinumdum siya nga ang tanan anak sa Diyos.

“Ang Ginoo, maloloy-on kaayo. Gamay lang nga openness nga maglihuk kita nga iya gayud sa Diyos – aron mas sayon, tungod sa atong pagtoo. Buot ni San Vicente nga ayuhon kita. Ang kamatuoran anaa niining santos nga misa karon. Daghang kitang mga kangitngitan sa kinabuhi apan sa misa karon ug sa misa nga iyang (San Vicente) gisaulog, atong gituman ang giingon sa Ginoo, buhata kini sa akong handumanan. Ayaw kalimti nga pinalangga kita sa Diyos.

Kon ang matag usa mabatunan kini nga kamatuoran, aduna gayuy mamahimong kaluwasan sa kalisud, kapit-os ug kangitngitan. Gikan sa pagkamakasasala, kita mamahimong anak sa Diyos. Ang iyang kamatayon nagtug-an kanato nga kita minahal niya. Giluwas kita sa sala. Sa iyang pagkabanhaw, kita usab mamahimong santos pag-abot sa panahon. Alleluia!

Post Your Thoughts