Parokya gitabangan ang mga tawo sa pakig-uli sa Ginoo

boy praying san antonio de padua agdao

RECALL. Nangamuyo sa Ginoo kining bataa nga unta ipahinumdom kaniya ang tanang mga kalapasan nga iyang nahimo. Kini aron hingpit ang iyang pagpangumpisal.

Ang pagpasaylo akto sa pagtoo maong moduol ang tawo diha sa Ginoo sa Sakramento sa Pakighiuli o Kumpisal. Kay sa pagpasaylo Niya sa sala sa tawo, ang tawo usab mopasaylo ug makabaton og kagawasan.

Miabot ang mga parokyano sa Simbahan sa San Antonio de Padua, Agdao sa alas sais kagabii Abril 6 aron modawat sa Sakramento sa Kumpisal.

Nag-uban ang mag-ig-agaw nga sila Rassel ug Juner, parehas dise-sais anyos, sa pag-abot uban sa pagtoo nga ang ilang mga sala pasayloon sa Ginoo. Si Juner dili taga Agdao; gikan siya sa Sto. Niño Parish sa Kaputian pero tungod sa pag-agni sa iyang iyaan, nga Mama ni Rassel, siya miduol sa Simbahan aron dawaton ang iyang ikaduhang pagpangumpisal.

“Naga-asam ko sa Ginoo,” kini ang gisulti ni Emmanuel, diyes anyos, sa iyang tuyo sa pagkumpisal. Ingon niya nga makakita daw siya og mga “dili ingon nato” maong gusto kaayo niya nga mabendisyonan sa Ginoo aron mapildi niya ang daotan. Ika-tulong higayon pa niya madawat ang Kumpisal.

Kulba ug kahinam ang gibati sa mga bata, otso ug nuwebe anyos, Prens ug Elena, sa dihang naglingkod na sila sa Simbahan. Abi nila sa kapilya lang ang mahitabong kumpisal maong sa ikaduhang higayon nila sukad niadtong Septembre sa niaging tuig, kulba ug kahinam ang anaa sa ilang kasingkasing. Mitubag kining mga bataa sa panawagan diha sa Fiesta Mass ni San Vicente Ferrer sa ilang GKK.

Nagasimba matag Dominggo diha sa Kapilya ni Sr. Santiago sila Vicenta ug Carmelita, sitenta-i-singko ug saysenta-i-otso ang panuigon. Sila nagahalad usab sa ilang serbisyo una ang Misa, diha sa Misa ug paghuman sa Misa. Ang mag-“bestfriends” miingon nga sa matag Kwaresma sila naga-Kumpisal gayud ug sa ubang mga adlaw pa sa tuig ilabi na niadtong bata-bata pa sila.

Apan, ang hamtong nga si Corazon mibati og pagduhaduha diha sa pagdawat sa Sakramento. “Gitintal ko sa kaaway”, mao kana ang iyang nasulti sa iyang pagduhaduha. Nag-ampo siya og hugot ug tungod sa Balaang Espiritu siya gilamdagan ug nakita niya ang angayan ug tinuod; gitultol siya sa mga sayop nga iyang nabuhat nga sa niadto wala niya makita. Nadayon ang iyang pag-kumpisal.

“Walay kaluwasan kung wala ang Sakramento,” sigurado gayud si Rogelio sa iyang pagsulti niini. Nag-alagad sa 30 na ka tuig sa San Roque GKK, siya miduol pag-usab sa Sakramento sa Kumpisal.

Sa matag tuig, sa panahon sa Kwaresma, ang Parokya sa San Antonio de Padua, nagadala sa iyang mga parokyano diha sa dalan nga magdala kanila sa kagawasan sa sala ug sa kaluwasan. (Elena Corazon Mozo)

Post Your Thoughts