1st Archdiocesan Basic Bibliodrama Workshop gipahigayon

Ang Bibliodrama Group sa Archdiocesan Bible Apostolate of Davao (ABAD) nagpahigayon og unang Archdiocesan Basic Bibliodrama Seminar Workshop niadtong Abril 22, 2017 sa St. Joseph the Worker Parish. Ang maong seminar gitambungan sa 42 ka partisipante nga nagagikan sa 14 ka parokya sa Davao. Madasigon kayo ang mga facilitators nga gipangunahan ni Madz Tito, ang coordinator sa Bibliodrama Group sa paghatag sa ilang topiko ngadto sa mga partisepante. Ang tumong sa maong seminar mao ang mosunod:

  1. Masabtan sa mga partisipante kung unsa ang bibliodrama ug ang mga importanteng element niini.
  2. Makapadayag og interest sa pag-ampo pinaagi sa bibliodrama
  3. Madasigon nga mahilimbigit sa pag-ampo nga magamit ang importanteng element sa bibliodrama.

Miingon si Paz Cruza, usa sa mga “facilitators” sa iyang pag-ampo pinaagi sa bibliodrama nakapadugang kini kaniya sa dakong pagtoo sa Ginoo. Miingon usab si Arlene Tarnete usa usab ka “facilitator” nadunggan ang iyang kahibalo sa bibliya. May partisipante usab nga misulti nga “Sayang kaayo ang mga parokyano nga giagni sa pagsalmot apan napakyas sa pagtambong. Makaingon ko nga sayang tungod kay daghan kaayo ko’g nakat-onan sa pag-ampo pinaagi sa aksyon.”

Ang Bibliodrama usa ka pamaagi sa sagradong pag-ampo ug pamalandong pinaagi sa aksiyon. Namugna ang bibliodrama niadtong Oktubre 2015 dire sa Davao nga gipangunahan ni Dra. Natividad Pagadot. Niadtong higayuna may 19 ka partisepante nga malampusong nakahuman sa seminar workshop.

Ang mga “facilitators” ug ang mga partisepante nanghinaut nga 100% sa mga parokya sa Davao ang makapadala og parokyano nga makatambong sa sunod nga bibliodrama seminar workshop nga umaabot. (Virginia Lador, SJWP-SoCCom)

Post Your Thoughts