Di matagna ang ugma: Kasaysayan sa bokasyon ni Rev. Fr. Matt Bernard Quiao

Ang pagdawat sa awtoridad sa pagkapari pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa obispo usa ka importante nga sinugdanan sa misyon sa naordinahan, apan dili kini igo.

Ang ordinasyon makahatag og awtoridad, apan ang pagkamatarung gikinahanglan sa paglihok uban sa gahum sa Diyos samtang naningkamot kita sa pagdasig sa mga kalag, sa pagtudlo ug pagpamatuod, sa pagpanalangin ug pagtambag, ug sa pagpadayon sa buhat sa kaluwasan.

Kini ang mga halangdong mensahe nga nakalap sa Davao Catholic Herald atol sa ordinasyon ni Rev. Fr. Matt Bernard O. Quiao sa Our Lady Fatima Parish, Fatima St., Dakbayan sa Davao, niadtong Abril 27. Siya opisyal nga gideklara nga pari aron mag-alagad sa katawhan dili lang dinhi sa artsidiyosesis sa Dabaw.

Nalipay kaayo ang mga ginikan ni Fr. Quiao nga niabot na gayud ning takna sa iyang kinabuhi.

Matod pa sa iyang inahan nga si Senas Quiao, “unta iampo natong tanan nga mupadayon gyud siya ug dili matintal sa kalibutanong mga butang ug sa kanunay mu-guide sa iya ang Holy Spirit.”

“Sa una, elementary pa, badlungon pud, nakaapil siya ug Youth for Christ, mao tong niingon siya nako nga musulod siya pagkapari,” si Mrs. Quiao miingon.

Alang kang Fr. Quiao, ang matag usa kinahanglan nga maminaw sa tingog sa Ginoo.

“Listen to the voice of God. What does God call us to be in our life? It is a matter of listening, it is not in our ears only, but in our hearts, as well.”

Si Fr. Quiao nisulod sa seminaryo human siya migradwar tuig 2005. Siya nakahuman ug AB Classical Philosophy sa St. Francis Xavier College Seminary. Gipadala siya sa University of Navarra, Spain aron magtuon sa Sacred Theology. Pagbalik, nag exposure siya sa parokya sa Sto. Niño Kaputian ug St. John the Baptist, Lasang. Giordinahan siya isip diyakono niadtong Pebrero 11, 2016.

Ang iyang kasinatian nagpamatuod nga ang Ginoo dili mutan-aw sa kagahapon sa tawo. Badlungon man apan gihimo niya si Fr. Quiao nga balaan aron muatiman sa iyang katawhan karon ug hangtud nga siya mabuhi. (Jessabelle F. Dolosa | Father Saturnino Urios Mass Comm. Intern | With reports from Sophia Agnes Mendez & OLF Parish SoCCom)

Post Your Thoughts