Mary Help of Christians Parish, Dacudao Formation

Mary Help of Christians FormationMiapil ang 29 ka bag-ong katekista sa Mary Help of Christians Parish sa formation niadtong Abril 21-23, 2017. Gipasabot ni Sis. Elvie Pascual ang “Kinsa ang Katekista?”, ni Bro. Lucio Sisneros “Ang Simbahan,” ug Brod. Bartolome Carillo, “Ang sakramento sa Kinatibuk-an,” Brod. Lucio, “Ang Liturhiya,” Sis. Leoncia Darunday, “Maria ug ang mga Simbolo.”

Sa ika-duhang adlaw, gitudlo ni Sis. Emalinda Baldos ang “Kamahinungdanon sa Action Song Diha sa Katekesis” dayon si Brod. Aneciro Mamalis nagtudlo sa “Ang Bibliya diha sa Kinabuhi sa Katekisis” ug ni Sis. Emalinda ang “Pamaagi sa Katekesis sa Flores de Mayo” nga gihatag ni Mrs. Emalinda. Pagkahuman niana gisunod ang pagpangandam sa teaching demonstration.

Sa ika-tulong adlaw gipaanhi ang mga karaang katekista nga mga batan-on aron mutabang sa pag evaluate kauban ang mga bag-ong katekista. Nagsabot ang mga katekista sa ilang mga buhaton aron mas mapanindot pa ang ilang pagpadagan sa “Flores de Mayo”. (Charlyn Bayo | MHCP SoCCom)

Post Your Thoughts