Kausaban sa tanan ang kinahanglan

Matod pa sa mga analisis bahin sa popularidad ni Presidente Duterte sa panahon sa eleksyon ug hangtod karon. 84% nakauyon sa iyang pagdumala (SWS survey) ug 76% nalipay kaniya. Nagaugat tinagali kini sa gimithi nga kausaban sa mga tawo. Ilabi na sa kadaghanan nga sa dugay nga panahon, gihikawan sa benipisyo sa kalamboan sa kinabuhi.

Mao kini ang inhustisya sosyal. Sila ang kapin sa 70-80 porsyento sa populasyon kinsa nahimo na lamang pion sa mga sapian, gamhanan, ug dungganan. Kadaghanan niini anaa sa mga kabukiran, kabaryohan, ug mga anaa sa mga daplin daplin sa lungsod ug syudad. Sa maong hut-ong ang mga lumad, moro, ug mga bakwit ug iskwater sa kalungsuran. Apil usab niini ang libolibo nga OFW nga atua sa laing mga nasud nangahas nga molawig sa layong dapit ug nagantos sa kalayo ug kamingaw sa ilang mga pamilya.

Nabati nila nga ang Presidente Duterte nakabalo ug nakasabot sa ilang kahimtang ug buot gayod mangulo sa pagbag-o sa maong kahimtang.

Sa ato pa, gilantaw siya nga may kasingkasing gayud alang sa mga gagmayng tawo. Misaad siya sa pagsumpo sa illegal nga droga, kriminalidad, ug korupsyon sa gobierno. Ginamit ang iyang kaisog ug determinasyon bisan og daghan ang nangamatay ug naangin sa proseso hangtod karon nga iyang gimando ang Martial Law nga molungtad pa hangtod tapos sa tuig. Suportado pa gihapon siya sa kadaghanang lungsuranon ug mga politiko.

Sulod sa usa ka tuig sa iyang pagkapresidente murag wala pa gihapon siya nagusab. Padayon pa gihapon ang iyang determinasyon. Miangkon siya nga daghan pang himoonon sa iyang gipanaad. Natural kay nasudnon nang kausaban ang gitinguha. Dili sayon. Ug dili usab madalidali.

Apan ang iyang kaugalingong kaisog ug determinasyon magmakulang sa pagkabot sa tumong sa gitinguha nga kausaban, kon ang uban niyang mga kaubanan sa gobiyerno lahi nga kausaban ang gitinguha.

Kinahanglan usab ang kooperasyon sa mga langyaw ug lokal nga negosyante diin ang ginansiya nila mopailawom sa kaayuhan sa kadaghanan. Mopatigbabaw hinoon ang mas daghan nga benepisyo alang sa mamumuo ug tigkonsumo ug ang pagpanalipod sa kinaiyahan nga gikabuhian sa tanan.

Sa katapusan ang tanang lungsuranon isalikway ang hunahuna ug pamatasan nga ang uban lamang ang magusab. Siya mohulat lamang sa bunga sa paningkamot sa uban ilabi na ang gobiyerno. Dili, kinahanglan ang tanan lungsuranon magusab aron ang nasudnong kausaban mahitabo gayud ug molahutay hangtod sa sunod nga mga henerasyon.

Ang mga pasaway ug palaban magtinarong na. Kitang tanan magtinabangay sa pagtukod ug lungsod ug nasud nga atong ikapasigarbo ug ikalipay. Ang kahakog ug kasuko wagtangon sa kasingkasing. Ipuli ang gugma ug kahiusahan.

Dili ba mao usab kini ang gipangandoy sa Dios alang sa iyang mga anak? Ang labing dakong sugo sa Dios mao ang paghigugma sa Dios ug sa isigkaingon. Ang bag-ong sugo sa Ginoo mao ang paghinigugmaay sama sa iyang paghigugma kanato.

Post Your Thoughts