“To proclaim the joy of believing”

Sa pagsaulog sa 169th parochial fiesta sa San Pedro Cathedral niadtong Hunyo 29, ang atong halangdong Arsobispo Romulo G. Valles, D.D. mipaambit sa iyang kalipay sa mga misalmot sa kapistahan ni San Pedro ug San Pablo. Gani, iyang nasaysay sa iyang wali ang kalipay nga maangkon sa makugihon na magtutuo ug usa sa iyang tahas isip Arsobispo mao ang pagpalig-on niini pinaagi sa paghatag ug mga pulong mahitungod sa kanindot sa naangkong pagtuo. Iyang gihatagan ug importansya ang mga nagkadaiyang tahas nga naglangkub sa tulo ka bokasyon sa tawo, kung diin pinaagi niini mapakaylap ang maong pagtuo.

“To be here today, to manifest our faith, our faith in Jesus our Lord, our faith in the community that he has founded/formed, in fact we say we are His body–the community of the church. The gift of our own vocation in life, the beautiful vocation of marriage given to many of you, the opportunity to raise up children to be children of God–to raise them up in the faith, the beautiful calling of religious life. But altogether as a community, that gift which is in our hearts–the joy of believing,” matud niya.

Kining pagtuo nga gitanum sa maong simbahan mitubo ug mipadayon taliwala sa pipila ka tuig nga milabay kay sumala niya ang pagtuo ug ang pag atiman niini maghatag ug bili sa atong kinabuhi. Maong iyang gipanghimangno: “We who are in the core, in the center of the city, let us be aware, nourish and nurture that gift of faith and radiate that sense of faith to our neighbors — be like a leaven, a light in the darkness.” Ug pinaagi ni San Pedro nga Patron sa maong simbahan, ang mga magtutuo makaamgo nga himoong modelo sa pagtuo ang Santo. Nga ang iyang kinabuhi ug pagtuo magpaduol kanato kang Kristo. Usa niana mao ang pagpaminaw sa hagit sa Ginoo sa kanato nga mamahimong “men and women of faith.”

Ang maong fiesta nagpahinumdum kanatong tanan nga aduna kitay dakong oportunidad matag adlaw diha sa atong ordinaryong kinabuhi sa pagpagpakaylap sa naangkong pagtuo. Nga ang matag usa adunay “sense of mission to proclaim the joy of believing.” Dili kinahanglan dako ang pagtuo, kay maskin gamay’ng pagtuo nga aduna sa kasingkasing ni San Pedro kaniadto, wala nahimong babag aron siya buhatong BATO sa Ginoo diin matukod ang Simbahan. Kining maong pagtuo sa giingon sa atong Arsobispo maoy magtukmod kanato nga magpabiling matuohon luyo sa kalisud, “St. Peter was literally in jail, in us, it could be our ambitions, it could be our pride, our poverty, the burden of wealth, horror of addiction and horror of our mistakes, in the middle of the darkness and hopeless situation the light of God and Jesus might be seen and prayer will help us see the light.”

Sa kinabuhi ni San Pablo, ang atong Arsobispo miingon nga si San Pablo nagpabilin sa pagtan-aw sa kinabuhing dayon. Ug gitapos niya ang maong homiliya sa pag-ingon nga, “I have mentioned the gift of faith, to have faith in crisis, and lastly about how this faith will carry us and sustain us, all this is nothing but a journey, not just a journey with our mission but a journey to heaven, may Sts. Peter and Paul intercede for us.”

Post Your Thoughts