“The Word and the Woman”

Ang unang yanong pagtuman ni Maria sa pulong sa Ginoo sumala sa giingon sa manolonda nga si Arkanghel Gabriel, usa ka dakong timaan sa pagkunsad sa “intimate” nga relasyon sa “Pulong” ug ni Maria.

Kini gipasabot sa kapistahan sa Our Lady of Mt. Carmel niadtong Hulyo 16, 2017 sa atong Arsobispo Romulo G. Valles, DD. Iyang gipaambit ang kaanindot sa Pulong sa Ginoo. Pinaagi sa Pulong sa Ginoo, siya nakighinabi kanato, “God speaks to us, He converses to us and we listen to Him, to the Lord and that takes faith.” Kining mga pulonga gisabwag alang sa tanan ug kini para sa tanan, “the word of God is for everybody, dili lang sa mga madre, obispo, ug mga santoson, apan sa tanan, apil natong gahi ug kasingkasing.” Gipasabot niya na kung ang tawo, adunay pagtuo, mahimo niya na maminaw sa pulong ug ang pulong mamunga diha sa iyang kinabuhi. Ang kinabuhi ni Maria iyang gihatag isip perpekto na ehemplo na makab-ot ang katuyoan sa Pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa pag-ingon, “our blessed mother’s life speaks to us too, touching our faith.”

Ang pag-ingon ni Maria ug “Ania karon, ang ulipon sa Ginoo; pagabuhaton kanako sumala sa imong pulong,” usa ka dakong hagit kanatong magtutuo na sundon si Maria. Ang pagpaminaw sa pulong ug andam kanunay na muhatag sa atong “Yes” sa kung unsa ang gusto sa “Pulong” na ipahimo ug himoon sa atong kinabuhi. Si Maria mipahimangno pinaagi sa iyang pulong sa kasal sa Cana na, “Do whatever He tells you.” Kini nagpasabot na “Do whatever He tells you to do as I do in every moment of my life,” sa laktod na pagkasulti, “sunda ako.” Siya nimando kanato niana isip inahan nga gipasabot sa atong Arsobispo nga kini usa sa iyang dakong papel sa atong kinabuhi. Diin sa dihang hapit na mamatay atong Ginoong Hesukristo, ang atong Arsobispo miingon, “she was at the foot of the cross, she heard the word, pronouncement of her son: ‘woman behold your son, son behold your mother.’ Words coming from the savior, this time no more words from Mary. It was a perfect communication. Sa hilom ang atong inahan miingon usab na ‘I am the handmaid of the lord, I will be the mother of them.’ The blessed mother had always been obedient to the word. Let us be touched again by the word and by the example of our Blessed Mother. We, Filipinos are called “El pueblo amante de Maria” — a people in love with Mary. May that love translate our hearts into the heart of one who believes in the Lord and who is very trusting in the Blessed Mother.”

Post Your Thoughts