Ang Pulong og Ang Buhat!

Ika-kawhaan og unom nga Dominggo sa Ordinaryong Panahon – Tuig A
(Ez 18:25-28; Phil 2:1-11; Matt 21:28-32)

Naay nag-ingon na “A man’s words must be followed out by actions. No one likes a person of empty promises.” Sa atong mga pagbasa karon ilabi na ang Ebanghelyo nagtudlo kanato mahitungod sa hini-usang relasyon sa buhat og sa pulong. Kay kita gi-pahinumduman sa atong Ebanghelyo nga walay bili ang mga maayong pulong kung kini dili mapadayag pinaagi sa atong mga maayong buhat.

Kay kadaghanan kanato maayo lang sa atong mga pamulong apan kulang og huyang kita sa atong mga buhat sama sa gihulagway ni Jesus pinaagi diha sa iyang sambingay diha sa Ebanghelyo. Ang maong sambingay naghisgut sa duha ka tipong tawo sa kalibutan. Una, naay mga tawo na kutob pamulong lamang apan kulang o wala sa buhat. Ang ilang huna-huna nga maayo silang mga tawo kay nasayod sila sa balaod sa Dios og mga maalamon sila. Apan atong timan-an na ang pagkasayod sa balaod sa Ginoo lahi lang sa pagpuyo niini pinaagi sa maayong mga buhat.

Ug kaduha, may mga tawo usab na mipadayag sa ilang pagtuo dili lamang sa ilang mga pulong apan labaw sa tanan pinaagi diha sa ilang mga buhat. Og kini maoy dakong bili sa Ginoo. Kay matud pa na walay bili ang atong pagtuo kung dili kini pagapuy-an diha sa atong kinabuhi. Tungod ang atong pagtuo mapadayag dili lamang sa mga pulong apan labaw sa tanan pinaagi sa atong maayong buhat. Matud pa ni San Josemaria Escriva de Balguer na “kung ang atong pagtuo dili nato pagapuy-an, mo abot ang panahon na ang atong ginapuy-an mao na ang atong pagatuohan.”

Og matud pa sa panultihon sa Ingles, “let our action speaks louder that words.” Sa katapusan atong pangutan-on ang atong kaugalingon karon. Gipuy-an ba nato ang atong pagtuo diha sa atong kinabuhi? Og matinuod-anon ba kita sa pagbuhat sa atong mga pulong? (Fr. Matt Bernardo O. Quiao)

Post Your Thoughts