Birhen Maria beterano sa kasakit

Sa ika 56th nga kapistahan sa Virgen Dolorosa Parish, Babalk niadtong Setyembre 15, 2017 nagpaambit ang atong Arsobispo sa Davao Romulo G. Valles D.D. mahitungod sa pag-ila sa simbahan sa atong inahan nga “beterano sa suffering, lig-on sa kasakitan.” Siya nangutana sa katawhan, “kinsa man nato wala matarantar? Wala maghilak sa hilom? Kinsa man nato halos muingon mamatay ko sa kaguol? Kinsa man nato ang wala pakatulo ug luha tungod sa kasakitan nga atong naatubang ug ayaw kahadlok… mutulo pa? Kinsa man nato pud niay mga higayon sa tumang kasakitan nakaingon nga mura mag gibiyaan ko sa Diyos? Kinsa man nato wala muingon na gikalimtan nako sa Diyos? Kinsa man nato ang wala kaingon nga di nako mutoo sa Diyos ug nakaingon nga unsa may sala nako nga gisilutan man ako sa Diyos?” Dinhi na bahin iyang gipahimangnoan ang katawhan nga dili malisang tungod kay wala sila nag-inusara. Nga adunay usa ka babaye nga mas nakasinati ug kasakit apan dako ang salig sa Ginoo ug siya si—Maria.

“Ang atong inahan wala mawad-i sa pagtuo, she is not a stranger to sorrow. Hantod sa tiilan sa krus, nagpabilin siyang masaligon that God nagapangga sa iyang anak ug nagapangga kanato. Mao kana ang nindot nga kamatuoran ug nindot nga debosyon nga atong gihuptan as we gaze at her,” sigun sa atong Arsobispo.

Siya nagpadayon sa pag-ingon nga kung ang atong inahan mas nakatilaw sa daghang kasakit sa kinabuhi, atong siyang buhaton nga inspirasyon nga magpadayon, “ang atong patrona mao ang atong kakampi ug inspiration sa matag karon ug unya kung kita muatubang usab ug kasakitan.” Tungod sa dakong pagtuo, pagsalig, ug paghigugma ni Maria, gihimo ni Jesus si Maria nga atong inahan usab.

Sa katapusan siya miingon, “hinaut makaingon kita niining pistaha ‘ah anaa koy inahan nga anad sa kasakitan sa kinabuhi.” Ug nanghinaut nga mas mulig-on ang ilang pagtuo, “Hinaut nga lig-on ug buhi ang atong pagtoo. Pagtuo na binding truth. Ania kita tungod sa atong kusog nga pagtuo. Pagtuo nga maoy nakapalig-on kanato sa sulod sa parokya.” Viva Virgen Dolorosa!

Post Your Thoughts