“I am a Christian”

(Homiliya sa ika-31 nga pista sa San Lorenzo Ruiz, Talomo)

Sa Santos nga Eukaristiya, nakig-uban ang Ginoo kanato pinaagi sa iyang Pulong. “Gitudlo sa simbahan nga ang Pulong sa Diyos iproklamar sa Santos nga Eukaristiya. Ania siya sa atong taliwala, busa matag higayon ang Pulong sa Diyos, siya ania kanato,” sigun sa atong Arsobispo.

Nagpadayon siya nga nakighinabi ang Ginoo kanato, “Ang Diyos nakigsulti kanato karon. Nitingog ang Diyos pinaagi sa kasaulogan karon. God speaks to us. Ako kristiyano–I shall die for God. Susiha ang pagtoo. Unsa man ako? Sama ba ako sa treasure buried in the field, nga gibaligya ang tanan. Kining mabasa sa ebanghelyo, tinuod.” Busa, gihagit niya ang parokyano “Nahulma na ba ang atong kasingkasing? Andam ba kitang mubarog sa Ginoo kung ang bayad kinabuhi nga walay katapusan?”

“Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod”

Nagpadayon siya nga nalipay ang Ginoo kanato ilabina sa mga lumilihok sa Simbahan, ug tungod niini miingon siya, “Ipadayon ang ikalipay sa Ginoo alang sa parokya. Sa simbahan walay addition, multiplication, division, subtraction ra, “Subtraction kay pirmi ta makwaan sama sa panahon, kwarta, ug ubang resources alang sa atong pagserbisyo, “Apan dunay kalipay nga dili mabayran, dili matukib. Giluto ta sa atong kaugalingong mantika.”

Ug gitapos niya sa pag-ingon nga ang atong mga maayong buhat maoy magdala sa uban nga mag-alagad usab tungod kay nakita nila ang kalipay nato bisan paman kita ang makwaan ug mga butang, “Unta pag makita ta nila, maintriga sila sa pagpangalagad sa Diyos.”

Post Your Thoughts