Kita unta mamahimong San Pedro Calungsod sab

Sa ika-duha nga kapistahang sa San Pedro Calungsod Quasi-Parish, Baguio District niadtong Oktobre 21, mipaambit ang atong Arsobispo Romulo G. Valles D.D. ug tulo ka mga puntos:

1. Misa usa ka pagsaulog sa gugma sa Diyos. Ang misa sumala pa sa atong Arsobispo, “mao kini ang pinakasentro o diwa sa atong pagsaulog niining kapistahan, aside sa kaon.” Nangatawa man ang nanambong, apan siya nagpadayon nga, “dili ko ganahan ug ‘this is a celebration of God’s love’ kondili ‘we’re celebrating the love of God for us here in Baguio.’ Iyang gihatagan ug duot ang pagpadala sa Diyos sa iyang anak, diin si Jesus iyang gitiwas ang iyang misyon dinhi sa kalibutan, “wala mag-ingon si Jesus, nga ‘byebye! Humana ko sa akong misyon, bahala namo dinha,” sigun sa atong Arsobispo. Ug ang padulngan daw natong tanan mao ang Davao Memorial Park. Maong sa misa di nato, sumala pa sa Salmo, “hikalimtan ang mga buhat sa Ginoo,” tungod kay sa pagpadayon sa atong Arsobispo, “kining dagwaya, pinangga ni.”

2. Pagsaulog sa kinabuhi ni San Pedro Calungsod. Ang “pagkamaisog” ni San Pedro, sumala sa atong Arsobispo, “kung kita pa ang naa sa sitwasyon, nanagan na guro tang tanan.” Maong nanghinaut siya nga maisugon sab ta sama ni San Pedro Calungsod nga pakamatyan ang pagtoo nga naangkon. Sa pagpadayon niya, naghisgot siya sa unang pagbasa sa libro sa Sirach diin naingon, “gidala ko sa atubangan sa kamatayon, ang mga kaaway naglibot kanako sa tanang dapit,” ug gipasabot sa atong Arsobispo nga ang atong mga kaaway naa ra sa atong palibot, ug usahay ato ra pud nga mga amigo, “naa ba diay mubaligya nimo ug, ‘bay, paliti kog drugs kay mamatay niini,’ di ba muingon man gyud tag nindot?”

3. Tarunga ug kamatay. “Kung mamatay man galling ka, tarunga ug kamatay,” sigun sa atong Arsobispo, tungod kay “imong kinabuhi unta maupos alang sa Ginoo.” Kinahanglan daw mangandam ta sa atong pagkamatay diin kita usa ka “liso ngadto sa kinabuhing dayon.”

Ug sa katapusan iyahang giingon nga unta ang mga parokyano sa maong parokya mamahimong San Pedro Calungsod sab.

Post Your Thoughts