Silang atong manlalaban sa langit

Pangampanya sa kalahian sa Nobyembre 1 ug 2 ang sugod sa wali ni Arsobispo Romulo G. Valles diha sa San Pedro Cathedral niadtong Nobyembre 1. Kini aron masabtan sa manimbahay ang importansya sa pagsimba dili lang sa November 1, apan sa November 2 pud.

“Please tell people that it is not just All Souls Day. The day before November 2, is ‘All Saints Day’. Tomorrow is only commemoration…today is very clear, do not worry about death because their reward is the heavenly kingdom”, dugang niya.

Importante kuno ang November 1 tungod, “today is precedent day so that ang ugma, klaro kaayo ang impact. Before ugma, today is a different celebration. It is an assurance, triumph over death, that all sorrows will be erased, so that we have a beautiful first reading today from the Revelation.” Ang mga Kristiyano kaniadto nakasinati ug mga kalisdanan, apan si St. John naghatag ug paglaum kanila. Luyo sa pagduha duha, daghan gihapon ang nakalingkawas ug naluwas.

“Many doubted their faith. St. John (in Revelation) assure them that in the face of death and misery, there are many saints who really stood and became triumphant at the end. Sa pagbasa, naihap nga 144, 000 ang namarkahan gikan sa tribu ni Israel, “many who we remember tomorrow are already saints; are already triumphant who will intercede for us. We will pray special prayer to those who need our prayer, ang mga wala pa namarkahan sa seal to enter the kingdom of God,” hagit ni Abp. Valles.

Sa ebanghelyo ni San Mateo nga naghisgut sa ‘8 Beautitudes’, nagpahinumdum siya nga ang tanan makasinati ug kalisdanan apan ang kaluoy sa Ginoo, magpabilin sa kanunay.

“There will always be a struggle that we cannot stand in our faith, but the compassion of the Lord will be ours…November 1 is different from November 2, musimba jud ta’g November 1 kay lahi ang offering sa Church.”

Sa iyang wali niadtong November 2, gikampanya na usab ni Abp. Valles ang kahalangdon sa managlahing adlaw. Ang pagsaulog sa Simbahan kuno is going with the rhythm of life, “dili kay balik balik, remembering the dead with the eyes of faith.” Kaalam sa Simbahan nga mahatagan ug bili ang duha ka adlaw.

“Mag ampo kita sa atong mga intercessor kon manlalaban nga mao ang mga santo sa langit, tungod kay they can pray for us, mas nindot ang atong pagsindi ug kandila kay we are assured nga naa kitay manlalaban, mga kauban sa pagtoo.”

Post Your Thoughts