St. Jude Thaddeus Shrine, a place for self-examination and reconciliation

(Homily at St. Jude Thaddeus Parish as Archdiocesan Shrine on October 27, 2017)

“Shrine — where one will have easy access of the presence of the Lord and His grace.” – Abp. Valles

Sa homiliya sa atong Arsobispo Romulo G. Valles niadtong Oktobre 27 sa St. Jude Thaddeus Parish isip paghimo niining Archdiocesan Shrine nagpahimangno ang atong Arsobispo sa duha ka punto:

  1. Self-examination. “Kung muduol kita kang St. Jude, aware ta nga luoy kaayo ta, di ta hambugero, guba gyud kaayo ta, weak kita, frail.” Miingon siya nga inig dagkot nato ug kandila makaingon kita nga, “Ginoo ayoha kining akong arthritis, St. Jude tabangi ko. Siguro si St. Jude matintal usahay ug sulti ‘undang nag kaog humba.’ Ug nagpadayon siya sa pagbasa sa unang basahon ni San Pablo, “nasayod ako nga wala gayuy maayo nga ania kanako.” Ug miingon siya nga ang pag-adto sa maong shrine makahinumdum kita sa atong kahuyang. Nagpadayon siya sa pagbasa, “kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo dili man ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton ug gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton… ang virus sa cpu sa kalag kanako, uroy matuslok nimo ang muprint out di mao.” Hinaut mulambo kita isip mga anak sa Diyos ug dili mubuhat ug dautan ug sigun niya hinayhinay ma-Christify ta.
  2. Be reconciled. “Duna tay padulngan, Davao memorial park, unta ug mamatay kita, intact ta integrated ta way nangabilin.” Nagpahimangno siya nga kita adunay pagpakig-uli una sa atong kaugalingon, sa uban ug sa Ginoo, “another work that we have to do as we come to the shrine mao ang pagpakig-uli, we respond to the invitation for reconciliation.” Diin kung ang atong kinabuhi wala nagkadimao tungod sa atong mga desisyon nga wala nahasubay sa iyang gusto, “that call to be reconciled in the shrine, that opportunity will always be there for all of us.”

Ug sa katapusan miingon siya, “in this shrine may we have that atmosphere of our frailty, and mercy and reconciling grace of God that is always available in this shrine. Ang atong Santo Papa miingon ‘hoy kung gikapuyan namo sa imong kaugalingon, you feel hopeless of yourself, ask mercy and compassion for yourself and that is always available here on the shrine.”

Post Your Thoughts