Bag-ong tuig sa kalinaw o sa gubat

Nagkauyon ang ehekutibo ug lehislatibong bahin sa kaggamhanan sa paglawig pa ug usa ka tuig ang Martial Law sa Mindanao, basi sa girekomendar sa Militar. Kon walay mobabag niini, magsugod gayod kini karong pitsa uno sa Enero 2018 ug molungtad hangtod sa Disyembre 31, 2018. Ang hinungdan kuno, ingon ang Militar, nagapadayon pa ang rebelyon sa mga teroristang Moro ug CPP-NPA, kauban ang ilang mga nagpundo ug nagsuporta kanila.

Murag mao kini ang phase 2 sa Martial Law sa Mindanao. Phase 1 kadtong gubat sa Marawi. Sumala sa survey, kadaghanan sa mga Mindanawon miuyon sa padayong Martial Law. Naanad naman gud kita niining laing klase nga Martial Law. Nakat-on na sa mga Mindanawon nga magkinabuhi ubos sa kulturang militar sukad pa niadtong dekada sa 70-80 hangtod niining dagway sa buotang Martial Law.

Gikapoy na usab tingali ang uban sa walay puas nga panag-away sa mga armadong grupo diri sa Mindanao. Ang justice system, ang rule of law, demokratikong pamaagi wala makahatag ug hustisya ug kalinaw ug kaugmaran. Busa, karon gitinguha ang pagkab-ot sa kalinaw pinaagi sa pagsumpo gayod sa mga kriminal ug mga kaaway sa gobierno – ang mga kaaway sa katawhan, ginamit ang pwersa sa Militar ug Kapulisan.

Samtang, gipahigayon ang pagtukod balik sa mga giguba ug naguba sa Marawi, masaksihan nato ang pag-usbaw sa gidaghanon sa encounter sa mga armadong grupo. Madungagan ang mga samdan ug mga mangamatay. Ang gidaghanon sa mga bakwits mousbaw usab. Ang mga migrante mopadayon molawig pa sa laing dapit alang sa kasegurohan sa kinabuhi ug gipanginabuhian. Ang evacuation centers modaghan pa. Relief and rehabilitation ipalapnag pa. Sa ato pa, ang state sa emergency ug abnormalcy maoy mahimong bag-ong normal.

Ang mensahe sa kalinaw kinahanglan ipalanog pa sa mas kusog pa, ilabi na niining panahon nga tingog sa gubat ug kapintas gipangusgan sa mga gamhanan. Dili mahimo nga mohilom na lang ang tingog sa kalinaw. Ang tingog sa Simbahan mosangyaw pa gayud.

Sa orasan ug panahon sa Dios, ang bag-ong tuig nagasugod uban ni Maria ang Inahan sa Dios, Rayna sa kalinaw, kansang kapaskohan sa kalibutan, bag-o pa lamang nato gisaulog. Ang kapaskuhan mao ang kasaulogan sa kaluwasan sa katawhan nga padayong gisakit niining luhaan nga kalibutan. Apan dili sa paagi sa salapi, gahom, ug dungog. Ipaagi kini sa kamatuoran, kaangayan, gugma ug kagawasan. Lahi ra gayud ang panahon sa Dios ug sa tawo. Ang Dios nagmantala sa kalinaw. Ang tawo nagmantala ug gubat. Pastilan!

Ang unang adlaw sa bagong tuig 2018 gitakda usab nga adlaw sa pag-ampo alang sa kalinaw. Karong tuiga ang gitagaan ug pagtagad mao ang 250 ka milyon mga migrante sa tibuok kalibutan, 22.5 million mga bakwits. Pope Benedict XVI, miingon nga kini sila mao ang mga “men and women, children, young and elderly people, who are searching for somewhere to live in peace.” (Pope Francis)

Ang paghimog gubat dali ra nga panahon ang gikinahanglan. Mas dugay ang panahon kinahanglan alang sa pagtagad ug pag-atiman sa migrante ug bakwits, hangtod makatindog na sila sa kaugalingon.

Busa, makatarunganon ug mapuslanon nga magaampo kita alang sa kalinaw. Nga mobalik kita sa mga lakang padulong sa dalan sa panagdait. Ginagmay, hinayhinay, maloloy-on, ug mapailobon nga mga lakang. Nga mopadayon kita sa mga buhat sa kalooy ug kaaghop, dinasig sa atong pinalanggang Inahan.

Ngadto kang Maria, Bitoon sa Bag-ong Ebanghelisasyon, mag-ampo kita…

O Bitoon sa Bag-ong Ebanghelisasyon. Tabangi kami nga mapasanag namo ang kahayag sa panaghiusa, pagpangalagad, madasigon ug manggihatagong pagtoo, hustisya ug gugma alang sa mga kabus, aron ang kalipay sa Ebanghelyo makaabot sa mga utlanan sa kalibutan nga magdan-ag sa kasuoksuokang luna sa kalibutan.

O Inahan sa buhing Ebanghelyo, tuburan sa kalipay sa mga labing gamay sa Dios, iampo mo kami. Amen. Alleluya. (Papa Francisco).

Post Your Thoughts