Nabag-o nga Pastoral

Nabag-o nga Pastoral
Evangelii Gaudium (2013) #25-33

Ang unang bahin sa akong gipaambit ngadto sa mga delegado sa MSPC XVI niadtong Oktobre 16-19, 2017

Si Papa Francisco sa iyang awhag pastoral bahin sa pagsangyaw sa Ebanghelyo niining kasamtangan kalibutan naghisgot sa pagbag-o pastoral o pagbag-o sa paagi sa pagtagad ug pagdumala sa mga magtoo ni Hesus. Nanghinaot siya nga ang tanang mga katilingban sakop sa Simbahan magatagad sa kinahanglanon kaayo nga pagbag-o sa pastoral ug misyon sa Simbahan. Dili na igo nga padayonon na lamang ang mga nasugdan ug naandan.

Nahinumdum ko nga sa pagsugod sa duso sa Simbahan sa pagtukod sa GKK, kusog kaayo ang pagpanglakaw ug pangadto sa mga kabaryohan sa pagpahigayon sa katukuran sa GKK. Human sa pipila ka dekada, basin anaa na kita sa maintainance mode? Anaa na kaha kita sa pagkompiyansa na kay nagbarog na ang parokya nga gilangkoban sa mga GKK? Tama na? Sobra na? Kapoy na? Miabot ang lain nga gidasig sa Spirito Santo ug giila sa Simbahan, nga mga bag-ong kasinatian. Sarado na ta kay tama na lang ang GKK? Daghan na ang mga atimanon ug buluhàton.

Matod pa ni Papa Francisco, kinahanglan sa tibuok Simbahan nga makanunayong nagabag-o. Importante kaayo kining pahinumdum sa atong panagtigom sa MSPC XVI. Ang MSPC dili mahimong magpasagad, magpakabuta bungol ug magpakahilom sa tawag sa kabag-ohan.

Gipahinumduman niya kita sa gitudlo ni Beato Santo Papa Pablo VI, kinsa miingon nga ang pagbag-o sa Simbahan magagikan sa iyang pagkaabli sa pagbag-o sa kaugalingon, subay sa iyang pagmatinud-anon sa tawag sa Ginoong Hesus kaniya, isip katilingban nga padayong nagapanaw pa sa kalibutan.

Ang mga parokya nato anaa nay igong mga struktura sa panaghiusa ug partisipasyon (PPC, PFC, PPT, GPC, Lay ministries), apan miingon si Papa Francisco nga mas gusto niya, ginadamgo niya nga anaa kanunay ang “missionary option,” Sa ato pa, madawaton, madinaiton, maablihon, madasigong manlakaw ug mangadto sa katawhan, aron maawhag sila nga makigrelasyon kang Kristo nga buot makighigala kanilang tanan.

Pinaagi sa atong mga GKK ug ubang mga organisadong katilingbang matoohon, napaduol ang Simbahan sa mga tawo. Ang mga tawo natagaan ug higayon nga mahilambigit sa kinabuhi sa Simbahan. Apan matud pa ni Papa Francisco, “We must admit, though, that the call to review and renew our parishes has not yet sufficed to bring them nearer to people, to make them environments of living communion and participation, and to make them completely mission-oriented.” Busa magpadayon pa kita nga puy-an kining missionerong stilo sa pagkaparokya ug pagka GKK.

Adunay laing mga gagmay’ng kristohanong katilingban o mga kapunungan, o kalihokan, dinasig sa Spirito Santo, nga nahimo usab silang tuburan ug gigikanan ug bag-ong kadasig ilabi na sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa partikular nga mga pundok o sector sa katawhan. Natukod o miabot sila diri sa Mindanao sa miaging mga dekada. Magmapasalamaton kita niining mga dinasig sa spirito sa Dios. Apan, pahimangno ni Papa Francisco nga makatabang kanila nga makighiusa sa parokya ug mahilambigit gayod sa kinabuhi pastoral sa diyosesis. Ilhon sila, dawaton, dasigon, ug pangalagaran ug pagadumalahan aron malikayan nga maglahi sila og panaw nga bulag sa parokya.

Post Your Thoughts