Natapos na nga Kalbaryo

Liza R Mahinay KNOT

Courtesy: Liza Mahinay FB

Dear KNOT,

Ako si Liza Mahinay, usa ka Pangulo sa Panudlo sa Mary Help of Christians Parish, Dacudao, Calinan, Davao City.

Produkto ako sa pamilya nga nagkatibulaag. Niadtong pa ako, sige lang ug away akong mga ginikanan ug sa nag edad na ako ug siyam ka tuig, nagkabulag na jud sila. Gibiyaan mi sa akong papa. Sa kalinghod sa akong pangidaron nakapangutana ko sa Diyos. Nganong imo man kong gipakatawo sa kalibutan nga biyaan man diay mi sa akong papa.

Sakit jud sa ako ang pagbiya ni papa kay suod kaayo ko sa iya. Siya ang tigpanalipud kong kastigohon ko sa akong mama. Grabe ang among kalisod sa pagbiya n papa. Among pamahaw, panihapon saging lamang. Niabot ang panahon nga kaming duha sa akong manghod nakatilaw ug kastigo, apan naluwas kami. Human niadto gipapuyo ko sa laing tawo aron ko makakaon ug makatiwas ug eskwela sa elementarya. Nisamot ang akong kalbaryo. Nag inusara nalang ko.

Apan buotan ang Diyos. Gihatagan ko ug rosaryohan. Wala ko kabalo kung hain gikan basta katong panahona niabot rato sa akoa. Mao katoy akong idulog ug matulog ko ug akong isulod sa bulsa bisan asa ko moadto. Para kanako, kumpleto ang akong pamilya kung naa sa akong bulsa ang rosaryohan.

Matag Dominggo, akong ginabaktas ang Dacudao paingon sa sentro sa Calinan aron makasimba ko didto sa The Most Sacred Heart of Jesus Parish.

Pag graduate nako ug elementarya gikuha ko sa akong mama ug gipaeskwela ko ug first year high school. Ting exam na ug nangayo ko ug 15 pesos aron ibayad sa tuition fee. Nasuko siya pag ayo. Didto sa among gipuy-an habog nga balay, wala ko kabantay nga iya diay kong gitulak ug nahulog ako sa hagdan. Abi nako patay nako, apan buotan ang Diyos kay bisan gamay nga pangos wala jud. Nibangon ug nagpadayon ko ug eskwela bisan wala koy kwartang pambayad sa exam. Pag 2nd year na nako gipapuyo ko sa akong ninang ug ninong. Mao sila Tatay ning2x ug Nanay Margarita Amora. Malipayon ko sa ilang mga kamot kay gihatag nila ang akong panginahanglan.

Apan pag graduate nako ug hig school gidala dayon ko sa akong mama sa Lanang, aron manarbaho isip katabang. Sa kagustohan nakong musimba matag Dominggo, mo short cut ko sa kalobin an ug mukatkat sa pader sa Damosa aron makaabot sa Carmelite Chapel. Wala man koy ikaplete kay akong sweldo hutdon man ug kuha sa akong mama.

Niabot ang panahon nga nakaproblema napud mi kay ang akong manghod nilayas kuyog sa barkada. Mura ko ug gitabonan sa langit. Pila ka adlaw niuli akong manghod, ug ako nagdesisyon nga musulod pagka mongha kay di nako kaya ang problema diri sa gawas. Apan pakyas ko, kay matud pa sa madre dili pwede akong rason nga paglikay sa akong problema. Kinahanglan akong atubangon kay naa ang Ginoo musapnay kanako.

Pag abot nako ug 21, naminyo ko. Buotan ang Diyos, gihatag niya kanako ang bana nga buotan, masinabtanon, ug karon usa pud sya ka Pangulo sa Liturhiya. Ang akong pagdala dala ug rosaryohan sukad niadtong bata pako hangtod karong 48 nako ka tuig, nagapadayon. Gidulog ug ginasulod pa gihapon nako sa akong bulsa bisan asa ko moadto.

Pinaagi sa pag rosaryo gilig-on ko sa Ginoo uban ni Mama Mary. Matud pa nga ang rosaryohan dili mabasa sa Biblia, apan ang Biblia naa sa rosaryohan tungod kay matag litok sa mga misteryo, kinabuhi man ni Kristo ug anaa pud si Mama Maria.

Karon ang akong mga anak nagserbisyo napud sa among parokya isip lecture ug gift bearer. Ang kamagulangan tua sa seminaryo sa Don Bosco sa Cebu. Bisan sa akong pag antos kaniadto apan wala ko pasagdi sa Ginoo.

Tubaga ninyo ang tawag sa Diyos labi na sa mga batan-on nga taas pa kaayo ang panahong makig-uban mo sa Diyos. Dili sama kanako nga niagi pa ug kalisod, kasakit, aron dili mobiya sa Ginoo. Ang babaye diha sa Biblia nangandoy bisan makahawid lang sa sidsid sa sinina ni Jesus, apan ako nangandoy bisan sa abog nga giagian ni Jesus makakita ko, magpabilin ko mangalagad samtang may kinabuhi pa ako, uban sa ak0ng bana ug tulo ka mga anak.

Hinaot nga makahatag ug pagtulon-an kining akong kaagi. Salamat. God bless and more power! – Liza

* * * * * *

Salamat Liza sa inspirasyon. Ang tanan naay rason. Ang atong kasakit, magluwas ra unya kanato. Dili lang g’yud kita mubuhi sa pag alagad sa Ginoo, kay si Jesus bitaw, wa man nisurrender. Tungod sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw, naluwas kita. Happy Easter! ‘Til next kwentuhan, higala!

There are 2 comments

Post Your Thoughts