Home visitation sa batan-on epektibo

Home visitation, batan-on San Pedro Calungsod

Kuha sa ilang pagtuyok sa mga balay sa batan-on. (Kuha ni Edriele Ordista)

Ang “Home Visitation” usa sa mga kalihukan sa mga batan-on diin masinati sa matag usa nga siya kabahin sa GKK Immaculada Concepcion- Baguio.

Gigamit na ang mga natun-an sa mga lideres sa batan-on nining GKK 3 ka adlaw nga Summer Leaders’ Camp niadtong Mayo 19-21, 2017. Ang maong “Leaders Camp” gi-apilan sa tanang napiling lideres sa mga batan-on sa matag GKK nga sakop sa San Pedro Calungsod Quasi Parish, Baguio.

Daghan silag natun-an gikan sa “talks” nga mao ang “Leader for Community” nga gihatag ni Sir Eric A. Amistad, former Youth Leader, “Leader for Self” nga gihatag ni Pop Barcela, usa ka magtutudlo sa seminaryo ug ang “Leader for Christ” nga gipaambit ni Fr. Ricky T. Flores, DCD, Kura Paroko.

Natun-an sa mga batan-on ang mga hiyas sa usa ka lider sa grupo ug komunidad. Nailhan sab nila ang ilang kaugalingon. Nadiskubre sab nila ang ilang mga talento ug kayang buhaton alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga katilingban ug gipasabot sab sa ila ang kabililhon nila isip usa ka lider sa GKK ug Parokya.

Gihatagan sila og higayon nga magbuhat og “activity proposal” ug magplano og mga kalihukan sulod sa usa ka tuig.

Matud pa ni Nelvin Napagao, usa ka lider, nga ang tumong niini nga matapok, magkailhanay, madasig ug labaw sa tanan mapasuod ang mga batan-on sa GKK diha sa Ginoo. Dugang sab niya nga maistorya ang mga ginikanan sa mga batan-on aron ilang masuportahan ang mga anak sa mga kalihukan sa GKK ug sa Parokya.

Ang “Home Visitation” gihimo nila niadtong Hunyo 12 sa Unit 1, Hunyo 17 sa Unit 5 ug 6, Hunyo 24 sa Unit 2 ug 7, Hunyo 26 sa Unit 4 ug Hulyo 1 sa Unit 3.

Ginahimo ang pagbisita sa buntag kauban ang Unit Leader sa tagsa-tagsa ka panimalay aron istoryahon ang mga batan-on sa presensiya sa ilang ginikanan. Pagkahapon ginatapok nila kini sa usa ka lugar alang sa “group activities” aron magkahimamat ang mga batan-on sa matag unit.

Nahimong positibo ang tubag sa mga batan-on ug ginikanan. Matud pa ni Jethrine Habaradas, usa ka ginikanan, malipayon siya tungod kay maduol sa simbahan ang iyang anak kaysa makita lang nga magdula og “video games.”

Ang mga plano tibuok tuig gipresenta sa Pangulo sa Batan-on (PSB) panahon sa GKK Meeting ug niuyon ug nisuporta ang mga lideres.

Sa kasamtangan, gipangulohan ni Edrielle Mae Ordista, Pangulo sa Batan-on ang mga batan-on sa kapilya. (Lorelyn A. Lahoy Lahoy | SPCQP SoCCom)

Post Your Thoughts