“Let it Grow”

Who is the Lord? What is the style of the Lord? How does God operate?

Kini ang mga pangutana ni Arsobispo Romulo G. Valles, DD sa iyang homiliya nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Mateo niadtong Hulyo 23, 2017 sa San Pedro Cathedral. Iyang giingon nga bangkete ang Santos nga Misa, pagpangaon nga kon walay panag istoryahay, walay lami. Maong iyang gipasabot sa katawhan nga pinaagi sa mga pagbasa nakighinabi ang Ginoo kanila.

Una, who is the Lord?

Siya “buotan ug maluloy-on” sama sa pagpaila sa pagbasa sa Salmo kaniya. Makita kini sa unang pagbasa diin nagpabilin ang Ginoo sa iyang pagka maluloy-on. Kita aduna kunoy “crown of hope” ug kini mao ang pagtugot nga kita makahinulsul sa atong mga sala.

Ikaduha, what is the style of the Lord?

Siya nagahatag ug “unliforgiveness, murag unlirice,” pagpasabot ni Arsobispo nga sa ikaduhang pagbasa nagmando si San Pablo kanato mahitungod sa panabang sa Espiritu Santo sa kahuyang sa tawo. Miingon ang atong Arsobispo nga susama sa cellphone ang Espiritu Santo murag “installed application (app)” diin wala pahimusli ug gigamit sa tawo.

“Ang Espiritu Santo maoy mugiya kanato unsaon pagpakighinabi ug pagpamarayeg sa Ginoo sa matag kutlo sa atong kinabuhi. Ug kining ‘app’ usab maoy magtudlo kanato unsaon pagpangayo ug pasaylo sa Ginoo nga unlimited,” dugang niya.

Ikatulo, gipasabot sa Arsobispo nga ang Ebanghelyo nisaysay nga ang tawo sa iyang kahuyang adunay mga sagbot kon “weed” o maot nga kinaiya sa iyang kasingkasing diin nagmando siya sa mga mitambong nga hinayhinayon ug tanggal ang maong kinaiya ug magtanum ug mga maayong buhat.

Nagpahinumdum usab siya nga kitang mga tawo adunay “mustard seed and wheat of goodness” nga makatabang sa Gingharian sa Ginoo na mutubo susama sa igpapatubo o “yeast” pinaagi sa iyang mando nga magpabiling buotan.

“Amidst too much evil, hold on to what is good. See some good wheat in the heart of a person. God sees all the more, but he remained good and forgiving,” saysay niya.

Gitapos niya ang iyang homiliya sa pag-ingon, “I am sure the Holy Spirit will help us see the goodness in us and let it grow a little. Importante ang ending, through the goodness inside us, this mustard seed, this wheat…we may grow as God’s Children in His Kingdom.”

Post Your Thoughts