“Be a Cloud of Witnesses of faith”

Sa pagsaulog sa kapistahan sa San Alfonso Maria De Liguori Parish, Mandug kaniadtong August 1, 2017, ang atong Arsobispo Romulo G. Valles, D.D. misugod sa pag-ingon nga nakadungog siya ug bag-ong pulong gikan sa letter sa Hebrews nga nag-ingon, “we are surrounded by a cloud of witnesses.”

Iyang gipasabot sa katawhan ang maong mga pulong sa pag-ingon, “sa lakaw sa pagtuo, gitugot sa Dios nga gilibutan kita sa panganod to encourage and inspire us. Multitude of witnesses, from one generation to the next. Usa niana mao si San Alfonso, imong lola, lolo, mama ug papa, catechists ug GKK leaders. We are not perfect apan kitang tanan in one way or another we become in a certain sense, part sa multitude cloud of witnesses.”

Diin iyang gidungag nga isip “cloud of witnesses” ang pagsaulog sa misa usa sa mga nindot na tradisyon sa mga Pilipino inig pista kay kini sentro sa atong pagtuo. Pagtuo na nahimo mahitungod sa dakong gugma sa Ginoo nga iyang gipakita pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga si Hesus. Misugilon ang atong Arsobispo na, “adunay usa ka expert sa usa ka houses of worship, diin miingon siya nga sa niaging mga katuigan ang style sa mga places of worship, pataas nga pataas kay atong kab-uton ang Ginoo. Pag-abot sa Christianity, dili pataas kay ningkanaog ang Dios. He wants to share life with us. Ang misa mao ang pagsaulog sa kinabuhi nga bunga sa gugma sa Dios alang kanato. Ang misa mao sad ang pagsaulog sa kapildihan sa kamatayon.”

Ug iyang gitapos ang iyang homiliya sa pag-ingon, “busa kining pistaha nato karon, kining pagbasa sa ebanghelyo, miingon ang ebanghelyo karon, ‘kamo ang asin ug kahayag sa kalibutan.’ Busa usa ka mga dimesnyon sa atoang pagtuo, a dimension to be inspiring and enabling.”

Post Your Thoughts