Handuma ang Langit

Sa Meeting sa sub-region Davao, Digos, Mati, Tagum kon DADITAMA nga gipahigayon sa Mati City nagpaambit ang atong Arsobispo Romulo G. Valles D.D. sa misa sa Setyembre 5 mahitungod sa kaimportante sa Eukaristiya, pagsunod sa istilo ni Jesus, ug ang paghandum sa langit.

Eukaristiya“The Eucharist is important to make the memory of the Lord intact.” Iyang gipasabot nga kining Eukaristiya importante, ‘fundamental’ kanato isip Kristiyanos. Kinahanglan muduol kita matag adlaw sa Ginoo pinaagi niini tungod kay ang atong tanang buhaton, “must be guided by that memory,” ingon niya. Pinaagi usab niini makapaminaw kita Kaniya ug makauban nato Siya.

Pagsunod sa istilo ni Jesus“Our seeing and doing will be that the style of the Lord.” Sa pagpaminaw sa pagbasa diin giayo ni Jesus ang gitag-iyag yawa, miingon ang atong Arsobispo nga, “ang iyang pulong became deed. Unta kita pud, our words will be shown in deeds.” Nga ang atong kinabuhi ‘patterned’ sa Pulong ug lihok ni Hesus.

Paghandum sa langit“We should be dreamers of heaven.” Iyang napaambit ang ingon sa usa ka Obispo sa Synod of Bishops nga nihit nalang ang paghisgut sa langit—ang paghandum sa langit. “Ang Ginoo labaw’ng worried kung mahilangit ta,” ingon sa atong Arsobispo. Dili daw tanan nagahisgut nga gusto sila mahilangit. Kita isip binunyagan kinahanglan daw maghisgut mahitungod sa langit. Apan iyang gipadayon nga atong makita ang langit dinhi sa yuta susama sa salmo nga kita muingon, “I believe that I see the good things in the land of the living,” sigun niya. Maong iyang gitapus ang homiliya sa pag-ingon nga, “what we say, what we preach may bear fruits.”

Post Your Thoughts