Happy 56th Parochial Fiesta Virgen Dolorosa Parish, Babak

Theme: Birhen Maria: Sumbanan sa Kahiusahan sa Parokya ug Komunidad.

History

Virgen Dolorosa Parish started as a small community – a chapel under the Immaculate Conception Parish of Penaplata. In the year 1960, Rev. Fr. Claude Dumont, Pretre de Missions Etrangeres (PME) a Missionary from Quebec, Canada – an associate priest of the whole Island of Samal, was assigned to take care of the barrio chapel of Babak. He used to visit the place on Saturday afternoon and on the following day celebrated the Holy Mass at the Barrio chapel located the shoreline (baybay) which is now the Babak Public Market.

In the later part of 1961, Fr. Dumont bought a small parcel of land from the late Angel Nieves Villarica, fronting the Municipal Hall Building, where the parish church and the Holy Cross of Babak were built. The following are the ordained priests from Babak: Rev. Fr. Paul Dagangon, DCD, Rev. Fr. Ranillo Creta, DCD, Rev. Fr. Wilson Salimbot, DCD, Rev. Fr. Loreto Bastasa, DCD, Rev. Fr. Oralndo Angelia, DCD, Rev. Fr. Leif Simbajon, DCD.

Diay ba?

Sumala sa tradisyon, ang Simbahan nag-ila sa pito ka mga kasakit o kasub-anan sa mahal ng Birhen:

  1. Ang Propesiya ni Simeon nga usa ka hait nga espada molagbas sa iyang kasingkasing;
  2. Ang pagkagiw ngadto sa Ehipto;
  3. Ang pagkawala sa batang Jesus didto sa Jerusalem
  4. Ang panagtagbo ni Jesus ug ni Maria sa dalan padulong sa Kalbaryo
  5. Ang pagkamatay ni Jesus didto sa krus
  6. Ang pagsapnay ni Maria sa patayng lawas ni Jesus; ug
  7. Ang paglubong kang Jesus.

Pinaagi niini, gipakita ni Maria ang iyang kaligdong sa pakig-ambit sap ag-antos, kasakitan ug kamatayon ni Jesus nga maoy tinubdan sa atong kaluwasan. (Source: VDP SoCCom)

Messages

“As a member diria sa parokya nabati gyud nako ang essence sa amoang fiesta nga nag-ingon happy 56th parochial fiesta sa Virgen Dolorosa Parish subay sa tema: Birhen Maria: Sumbanan sa Kahiusahan sa Parokya ug Komunidad… and the word kahiusahan nafeel ug nakita gyud namo kay tungod nagkahiusa ang among mga pangulo, ang among mga batan-onan, ug naghiusa gyud tanan ug nahimong successful and amoang event karon ug nakita nako sa matag tawo diria karon sa among parokya nga nagmalipayon kaayo.” – Amie Jean Guadalquiver, PYA member

* * * * * *

“Sa sakop sa atoang parokya sa birhen dolorosa, dako kog pasalamat sa atoang nahitabo karon nga kapistahan, sa ika 56th nga kapistahan sa atong birhen dolorosa diin kita nagkahiusa sa pagsaulog sa atong kapistahan, nagpasalamaton kog dako nga bisan sa atoang mga kapit-os sa panahon ug panginabuhi nagapadayon kita sa pag-alagad sa atoang parokya isip mga GSL sa atoang tagsa tagsa ka mga GKK ug dako kini nga kalambuan sa atong komunidad kita magpadayon sa pagpangalagad sa atoang tagsa tags aka GKK ug akogn idasig sa tanan nga dili molurang sa atong pagpangalagad mintras aduna pa kitay kabaskug sa kinabuhi aron nga maangkon nato ang gasa sa atoang Ginoo sa atoang pangayoon sa atong matag usa ka pamilya nga diin kita magkahiusa diha sa pamilya ug atong katilingban ug daghang salamat! Happy Fiesta!” – Noel Borres, GKK Coordinator

Post Your Thoughts