Mga bunga sa pag-alagad

Nganong anaa man ka sa simbahan? Nahibawo ba ka sa bunga sa imong pagpangalagad? Usahay ba dili nimo makita ang bili sa pagpangalagad? Kung nahuyang ka na, ayaw kabalaka tungod kay adunay panghimangno kanimo ang atong Arsobispo.

“San Roque inspirasyon diha sa kalinaw ug gugma sa katilingban” tema sa ika-33rd nga kapistahan sa San Roque Parish, Malabog. Ang atong Arsobispo Romulo G. Valles, D.D mihatag sa iyang homiliya sa pag-ingon nga, “ang kalinaw ug gugma mao manang importanteng ingredients, importante nga element sa atong kinabuhi isip usa ka parokya, aron ang maong parokya makanunayon sa iyang panaw padulong sa langit.” Sa unang pagbasa, gipakita ang saad nga yuta apan wala kini nakita ni Moises. Pareha ra usab kini sa mga tawong naningkamot aron matukod ug mulambo ang parokya sa Malabog, “si Abp. Mabutas wa intawon kakita nga na-tiles ni..wa kakita si Abp. Mabutas na mapintalan ni. Ang dakong leksyon ani kita nga ania karon, dili pani final. Kada ang-ang, kada tuig duna ta’y himuonon. Pero makabantay ta sa atong pagka active, paghatag sa atong kaugalingon in many different capacities sa parokya, karon ika-33rd year sa kinabuhi sa parokya.”

Iyang giingon nga ang mga niaging lideres ug nag-alagad sa simbahan sa maskin unsa mang paagiha, “sa Pangulo sa Alagad, Pangulo sa Katilingban, Pangulo sa Liturhiya, Pangulo sa Kristohanong Banay, youth, mga volunteer catechists… maybe we would not see very much ang epekto ug resulta sa imong pagkakaron nga pagpangalagad, apan unya uban sa grasya sa Ginoo, mas mulambo pa ang kaanindot sa atong nakita karon.” Ang atong pagpaningkamot wala kita kahibalo nga nakatandog kini ug maskin usa ka kinabuhi, “pananglitan, catechists sigeg tudlo, wa kahibalo kanang duha ka-laki, duha ka-bata dinha nga hingaw-hingaw kaayo ug nawong, kanang duha ka bata dinha ma-pari na. Sama ni Ronald Arcillas, na-pari na. Wa ka kahibalo na basig kanang usa ana mahimo kanang Obispo sa Davao. Wa ka kahibaw na kanang imong kapilya nga gi-alagaran, 10 years from now mahimo na sad nang parokya. Busa mga igsuon, pagmatuto, wa ka kahibalo nga kanang anak nimong babaye mahimo nga buotang brgy. Captain, or mahimong usa ka madre, mahimong vice mayor, mahimong buotan nga doctor, kanunay nag alagad uban sa diwa sa Diyos, uban sa iyang katawhan,” sigun sa atong Arsobispo.

Siya nagpadayon sa pagpasabot sa Eukaristiya sa katawhan, “Kining Santos nga Eukaristiya, di ko maulaw magbalik-balik kung naa ko’y misa sama niini, pinakanindot na lihok sa Catholic Church, sa parokya sa Malabog nga sakop sa Catholic Church. Kining Eyukaristiya ang pinakanindot nga lihok nga atong pagahimuon kay lagi ang atong manunubos nag ingon, ‘buhata kini sa akong handumanan.’ Kining Eyukaristiya pagsaulog sa dakong gugma sa Diyos kanato. Mao ang pagsaulog sa katawhan, sa katilingban, diin mao niining parokya ang lihok sa matag-usa kanunay naga contribute nga ang martsa, ang lihok, ang panaw kanang maong katilingban padulong sa langit. Mao na dinhi sa maong katilingban, kining parokya ni Sr. San Roque, aron mas magiyahan ang maong katilingban, husto, angayan ug maayo ang iyang panaw padulong sa langit.”

Kining Eukaristiya maoy usa ka pamaagi aron kita makadumdum sa kaayo ug sa kadakong gugma Niya kanato, “ang primary nga handumanan nga maoy nag capture sa tibuok natong lihok, kinabuhi nato, mao ang handumanan sa Ginoo nga nagpangga nato. Kay lagi basig ingon-ana, hain naman tong handumanan sa Ginoo oy? Murag kadumdum man ko ana atong semana santa kay ato mang puli-pulihan usahay ug laing handumanan. Usahay mosugwak ang handumanan sa atong utang-bayrunon. Usahay mosugwak ang mga kalibutan-ong handumanan ug mga panglantaw. Buhata kini sa akong handumanan. Mao kini ang eyukaristiya. Ang primary nianang paghandum sa Diyos, sumpay pud na sa ebanghelyo sa Diyos nga kita pinalangga gyud sa Diyos, nga dili kita pasagdan gyud sa Diyos. Nga kining iyang santos nga pagkalawat nga atong himuon sa eyukaristiya timaan kini sa dili masukad nga pagpangga ug pag-atiman sa Ginoo nato bisan pa mga gahi kaayo ta ug ulo. Dili moundang ang Ginoo bisan ang atong response 10%, 5%, 20% lang nay uban mga buotan 70% pero ang response ang pagpangga sa Ginoo kanunay 100% ihatag kanato.” Ang atong pag-alagad sa karon, kung ngitngit paman sa alkitran ang mga bunga sa pagpaningkamot ug pagpangalagad, ang Eukaristiya maoy makatabang kanato sa paghinumdum sa atong padulngan. Lihok uban sa pag-ampo, ug paglaum nga kining tanang iyang kabubut-on mamunga—nanghinaut ang atong Arsobispo nga dili kita mahuyang.

Post Your Thoughts