100% passing rate tumong sa DMSFI examinees

DMSFI mass

Magbabasa sa Santos nga Misa

Ang misa mao ang kinatas-ang matang sa pag-ampo busa nanambong ang 100 nga estudyante nga mokuha sa Physician Licensure Examination sa kasaulogan diha sa Davao Medical School Foundation niadtong Setyembre 7. Si Fr. Rene Ribac mao ang mass presider. Ang exam gipahigayon niadtong Setyembre 9-10 ug anaa pay usa ka batch niadtong Setyembre 16-17, 2017 dinhi sa Davao City.

Matod niya “ang pagka doktor usa ka noble nga profession. Usa ka hagit nga mosunod sa lakang ni Jesus ang Divine Physician. Mao nga ang pagpasar o dili pagpasar sa examination pagbuot sa Dios, tungod kay sulod sa pila ka tuig nangandam na man sila sa ilang academic requirements. Sa mga successful nga mopasar dapat ilang hinumduman kanunay ang mga gawi ni Kristo. Ang love, mercy and compassion mamahimo untang foundation sa ilang pagserbisyo sa ilang mga pasyente. Sa mga dili makapasar, kani wala nagpasabot nga wala sila gimahal sa Ginoo kundili naa pa lay buot ipadugang ang Ginoo sa ilang kahibalo aron mas maepektibo pa sila isip mga doctor puhon.”

Bag-o nahuman ang misa, gibendisyonan sila ni Fr. Ribac. Goal nila nga 100% passing rate gyud ug unta naa kanilang batch 2016 ang topnotcher. (Marietta Comighud | OMPH SoCCOm)

Post Your Thoughts