“Ang Pagtoo Pinaagi sa Buhat sa Pag-alagad!”

31st Sunday in Ordinary Time (Year A)
Malakias 1:14b-2:2b, 8-10/ 1 Thes. 2:7b-9, 13/ Mt. 23:1-12

Adunay usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka amahan, diin iyang ginabunalan pag-ayo ang iyang anak tungod kay namakak kini. Sa dihang nahuman na siya sa pagbunal sa iyang anak, adunay kalit nga nitoktok sa ilang pultahan. Gisugo dayun niya ang iyang anak sa pag-abli sa pultahan. Misulod pagbalik ang anak ug miingun, “Tay, naa imong kumpare, maningil na daw siya sa imong utang.” Ang Amahan misugo sa iyang anak, “Ingna nak nga wala ko dire sa balay karon kay nilakaw ko, naa koy giasikaso.”

Di ba lain… nga human bunali sa amahan ang iyang anak tungod sa pagpamakak niini, iya kining gisugo sa pagpamaka pag-usab? Usahay sa atong kinabuhi, ingun niini usab ang atong ginabuhat, ilabina na diha sa atong kinabuhi sa pagtoo. Usahay lahi ang atong gipamulong, ug lahi usab ang atong ginabuhat.

Diha sa atong Ebanghelyo karong Dominggoha, si Jesus nagpahinumdum sa iyang mga tinun-an: “Paminawa ninyo ang gipanudlo nila, apan ayaw buhata ang ginahimo nila.” Ang gipasabot ni Jesus mao ang ginahimo sa mga Pariseo, kinsa nagbuhat sa mga butang sa relihiyon aron lamang ilhon ug dayegon sa mga tawo. Nindot ang mga padtulun-an nila, apan hiwi ang mga binuhatan nila.

Ang hagit sa Ginoo mao nga kung matuod kita nga nagtoo ug nagsimba kaniya, ipadayag nato kita sa atong mga buhat. Diha sa unang pagbasa nagsugo siya pinaagi kang propeta nga Malakias, nga dayegon Siya pinaagi sa mga buhat… ug kung dili sila magpatalinghog sa Iyang mga pulong, pagatamayon sila. Ug tuod man, tungod kay wala magtuman ang katawhan sa sugo sa Diyos, gisilutan Niya sila.

Adunay nindot nga gipamulong ang kanhing mayor ug congressman sa ikatulong distrito ning dakbayan sa Dabaw, si kanhing Congressman Elias Lopez; matud niya, “dili ang pulong maoy pabuhaton kun dili ang buhat maoy pasultion…” Karon makapangutana kita sa atong kaugalingon: matuod ba ang akong pagtoo sa Diyos? Unsaon ko man pagpadayag ang akong pagsimba ug pagdayeg sa Kaniya? Ipadayag kini pinaagi sa mga buhat sa pag-alagad! (Fr. Cristopher Alcayde, DCD)

Post Your Thoughts