“The secret of our faith and Mary’s”

(Homiliya sa ika-69 nga kapistahan sa Sto. Rosario Parish Toril)

69 ka tuig, nagsaulog ang Sto. Rosario Parish, Toril sa ilang kapistahan niadtong Oktobre 7, 2017 diin nagpahimangno ang atong Arsobispo Romulo G. Valles D.D. mahitungod sa kabatan-onan, sa diwa sa kapistahan ug sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo.

Sa patron sa maong parokya nga mao ang Inahan sa Santos nga Rosaryo, miingon ang atong Arsobispo nga, “Ang atong pagrosaryo magdala kanato sa kaamgohan nga ang Diyos nagapangga kanato, ang Diyos maloloy-on, ang Diyos dili mubiya kanato, ang Diyos diha sa iyang anak, ang anak sa mahal nga Birhen mao ang atong kaluwasan busa dayag gayud nga muingon kita diha sa atong pagtoo, “Dayega ang ngalan sa Ginoo hangtud sa kahangturan .. Viva Maria!” Mga igsoon karong adlaw sa atong pista aduna kitay mga pagbasa nga maghatag ug partikular nga mensahe kanato.”

Una, “Pagmaisog katawhan ko…pagmaisog mga anak ko ug singgit kamo sa Diyos aron tabangan kamo!” Ang atong Arsobipo nagdasig sa kabatan-onan nga magmaisogon, “Pagmaisog kamo barog kamo. Pagmalig-on kamo ayaw kamo patintal sa laing tuburan sa kauswagan. Keep the faith. Barog kamo. Busa nalipay ako niining pagpyesta karon gitagaan ug tagad ang kabatan-onan kay luya natang katiguwangan. Inig mutindog ta gakurog na ning atong tuhod. Young people keep the faith.” Siya nagpadayon nga ang mga batan-on kinahanglan mahibal-an ang pagtoo nga gihigugma sa ilang mga katigulangan diin namugna ang maong simbahan, “the faith loved by your ancestors 69 years ago. Unsay gikabuangan sa mga tigulang.”

Ikaduha, mao ang diwa sa kapistahan diin usa kini ka selebrasyon sa pagpangga sa Ginoo kanato, “Ang hinungdan niining tradisyon, ang kinauyokan niana, nagmaya kita tungod kay buot natong ipadayag nga kanunay kita pinalangga sa Diyos.”

Ikatulo, ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo kanunayon nato, “usa sa pagpabuhi, pagpaligon sa gugma sa Diyos, ug sa gugma sa Mahal nga Birhen mao ang pagdebosyon nato diha sa Santos nga pagrosaryo,” panapos sa atong Arsobispo.

Post Your Thoughts