Pagkamugna sa Parokya sa San Francisco Javier

Si Francisco Bustamante usa sa mga unang lumulupyo sa Tibungco. Nakapalit siya ug larawan ni San Francisco Javier ug nahimong debosyon sa ilang pamilya.

Tuig 1929, gitukoran ug kapilya ang larawan duol sa balay ni Francisco Bustamante daplin sa baybayon sa Tibungco. Paghuman sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan, gihimoan ug permanenting kapilya ang patron didto gihapon dapilin sa balay ni Francisco nga karon gihinganlan ang maong dapit ug “Barrio Alingit”. Ang maong kapilya paga-misahan ka-usa matag bulan ug ang pari nga mag-misa kasagaran gikan sa parokya sa Sta. Ana.

Una nahimong parokya ang San Francisco Javier, nasakop kini sa parokya sa St. James sa Bunawan sulod sa duha katiug (1963-1965). Ug sa wala pa nahimong parokya ang St. James, nasakop kini sa Sta. Ana nga nahimong parokya kaniadtong tuig 1949. Ingon man usab sa wala pa nahimong parokya ang Sta. Ana, nasakop kini sa parokya sa San Pedro. Ug ang San Pedro nasakop kini sa Diocese sa Jaro, Iloilo.

Marso 5, 1965 nahimong parokya ang kapilya sa San Francisco Javier. Ang unang kura paroko mao si Rev. Fr. Henri Babin, PME. Ang unang gikasal nahitabo kaniadtong Abril 9, 1965 mao silang Abraham Arnebal ug Caridad Enaje. Ug ang unang nabunyagan mao si Antonio Montejo anak nilang Solameo Montejo ug Mauricia Arnocin.

Si Fr. Babin unang mipuyo didto sa Ilang ug siya naninguha gayod pagtukod ug simbahan alang sa bag-ong parokya. Paglabay sa mga bulan, nakapalit ra ug duha ka ektarya nga luna daplin sa kalsada sa Tibungco. Tungod sa pagtinabangay luyo sa mga pagsulay, magarbuhong natukod ang bag-ong simbahan alang sa bag-ong parokya. Gihimo ang “INAUGURAL PAROCHIAL FIESTA” kaniadtong Disyembre 3, 1965.

Sukad kaniadtong Marso, 1965, mao ni ang mga pari nga mipuyo ug nagserbisyo sa katawhan sa parokya sa San Francisco Javier nga puno sa kadasig ug gugma:

Rev. Fr. Babin (Mar. 1965-June 1966);
*Rev. Fr. Paul Lu, PME (Jun.-Jul. 1966);
*Rev. Fr. Marcel Deschambault, PME (Aug. 1966-Jan. 1969);
*Rev. Fr. Joseph Dupuis, PME (Feb. 1969-Sep. 1969);
*Rev. Fr. Goerges Fortin, PME (Feb. 1969-May 1969);
*Most Rev. Msgr. Charles Van Den Ouwelant, MSC (May 1973-Sep. 1993);
*Rev. Fr. Dionisio Tabiliran, DCD (Nov. 1993-June 1995) nga mao ang unang pari gikan sa Diocese of Davao ug ang iyang kaabag nga pari, si Rev. Fr. Vicente Candia, DCD;
*Rev. Fr. Maximo Bahanting, DCD (June 1995-June 2001) ug iyang kaabag nga pari, si Rev. Fr. Edmundo Sombilon, DCD;
*Rev. Fr. Zenon Ampong, DCD (June 2001- June 2002);
*Rev.Fr. Junar dela Victoria, DCD (Administrator) (June 2002-June 2003);
*Rev. Fr. Jose Marie Escuadro, DCD (June 2003-June 2004);
*Rev. Fr. Nestor Dalumpines, DCD (June 2004-June 2006);
*Rev. Fr. Roy Mejias, DCD (June 2006-June 2012) ug si
*Rev. Fr. Severino Capulong Jr., DCD (June 2012-Present).

Happy 52nd Parochial Fiesta St. Francis Xavier Tibungco!

Post Your Thoughts